CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích

  • Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng trong các mục đích sau đây:
  • Hỗ trợ việc thuê xe cho khách hàng.
  • Liên hệ trong mục đích tiếp thị của công ty.
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
  • Giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh.
  • Cung cấp thông tin cho các cơ quan chứ năng có thẩm quyền theo yêu cầu.

Phạm vi

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và công ty.

Ngăn ngừa các hoạt động chiếm đoạt hoặc mạo danh tài khoản khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ từ khách hàng. Trường hợp còn lại sẽ được lưu trữ và bảo mật tại công ty theo đúng quy trình.

Các đối tượng được tiếp cận

Chỉ công ty mới có quyền tiếp cận thông tin khách hàng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Phú Yên Car cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân cho khách hàng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Phú Yên Car sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Phú Yên Car không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo mật thông tin đến Phú Yên Car. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Phú Yên Car sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm phản hồi lý do, hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Khách hàng gửi khiếu nại cho Phú Yên Car theo các kênh như website, fanpage, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp đến địa chỉ văn phòng của Phú Yên Car. Bộ phận CSKH có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.

Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại

Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lý.

Bước 3: Tổng hợp kết quả xử lý

Tổng hợp các kết quả và xử lý các khiếu nại và thực hiện phản hồi cho khách hàng (gọi điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng) 

Phú Yên Car– Thuê xe du lịch uy tín, chất lượng, giá tốt nhất tại Phú Yên

Địa chỉ: 283 Nguyễn Công Trứ, phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên

Hottline: 039 385 2294